A
A+
A++

O Geoportalu

geoportal.um.swidnica.pl jest portalem przedstawiającym dane z Systemu Informacji Przestrzennej Świdnicy oraz z serwisów zewnętrznych zawierających informacje o naszym mieście:

  • Ewidencja Gruntów i Budynków – Starostwo Powiatowe w Świdnicy
  • Pomniki Przyrody – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Mapy Zagrożenia Powodziowego – Informatyczny System Osłony Kraju
  • Ortofotomapa 2006-2020, Szlaki Rowerowe – Geoportal Dolny Śląsk
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – Komenda Główna Policji
  • Świdnica na zdjęciach – z serwisów polska-org.pl i fotopolska.eu
  • Wykaz informacji o środowisku i jego ochronie – Internet Community

Kontakt w sprawie portalu oraz Systemu Informacji Przestrzennej Świdnicy – sip@um.swidnica.pl .

 

O plikach cookie

W ramach serwisu geoportal.um.swidnica.pl oraz map dostępnych na sip.um.swidnica.pl uruchomione jest narzędzie analizy ruchu (Google Analytics) wykorzystujące pliki cookies.

Dane w ten sposób pozyskane pozwalają nam badać oczekiwania odbiorców wobec naszego serwisu i są ważnym źródłem wiedzy dla poprawy jakości naszego serwisu i map.
Nie pozyskujemy w ten sposób żadnych danych osobowych i nie przekazujemy żadnych danych źródłowych podmiotom trzecim.
Pliki te są kasowane automatycznie wraz z końcem sesji (zamknięciem okna/karty przeglądarki internetowej).

Aplikacja mapowa sip.um.swidnica.pl instaluje pliki cookies, które są niezbędne do działania niektórych funkcjonalności. Pliki te są kasowane automatycznie wraz z końcem sesji (zamknięciem okna/karty przeglądarki internetowej).

Korzystanie z serwisu geoportal.um.swidnica.pl oraz interaktywnych map dostępnych w domenie sip.um.swidnica.pl przy włączonej obsłudze plików cookies w przeglądarce jest przez nas traktowane jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego Państwo korzystają.
Jeżeli się Państwo na to nie zgadzają, mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Jeżeli uważają Państwo, że obecność plików cookies narusza Państwa prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer.
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.

W przeglądarce Google Chrome.
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”.

W przeglądarce Opera.
Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.

W przeglądarce Apple Safari.
W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Wymagania techniczne

W przypadku aplikacji mapowych zdecydowanie zalecamy używanie najnowszych, stabilnych wersji przeglądarek: Internet Explorer 11, Edge, Firefox, Opera, Chrome.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do geoportal.um.swidnica.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
tel. Centrala +48 74 8562800
faks: +48 74 8568721
e-mail: um@um.swidnica.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-16

Status pod względem zgodności z ustawą

strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, lecz mapy publikowane w serwisie są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Ułatwienia na stronie internetowej:
– możliwość zmiany wielkości liter na stronie
– możliwość zwiększenia kontrastu tekstu

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2021-05-17

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. Tab, Shift+Tab, Enter, Backspace, klawiszy strzałek)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Emilia Dadas
e-mail:  dostepnosc@um.swidnica.pl 
Telefon: +48 74 856 28 41

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 856 28 00 lub drogą elektroniczną:  um@um.swidnica.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna:

Budynek główny Urzędu Miejskiego – ul. Armii Krajowej 49
Do budynku Urzędu Miejskiego prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Armii Krajowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia można przejść z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejście jest płaskie i nie sprawia problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Biura Obsługi Kancelaryjnej.
W odległości 10 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.
W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.
Budynek Urzędu jest budowlą czterokondygnacyjną dostosowaną są dla osób niepełnosprawnych – posiada windy, szerokie korytarze i odpowiednie toalety.
 
Budynek Urzędu Stanu Cywilnego – ul. Armii Krajowej 47
Do budynku Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Armii Krajowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można również dojść łącznikiem znajdującym się na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego. Do wejścia można przejść z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejście jest płaskie i nie sprawia problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu Stanu Cywilnego
W odległości 10 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Urzędu Stanu Cywilnego jest budowlą dwukondygnacyjną dostosowaną są dla osób niepełnosprawnych – posiada windę.

Wydział Transportu –  ul. Kolejowa 6
Siedziba Wydziału zlokalizowana na piętrze budynku Dworca Autobusowego, do którego prowadzą strome schody.
W budynku brak jest windy. W otoczeniu budynku – przy ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Ze względu na strome schody występują bardzo duże trudności lub nawet brak możliwości dostania się osób ze szczególnymi potrzebami.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania – ul. Dworcowa 8
Siedziba zlokalizowana jest na parterze budynku Dworca Kolejowego.
Przy wejściu znajduje się podjazd.
Do budynku prowadzą niewielkie schody z poręczą.
Drzwi wyposażone są we wspomagacze.
Korytarze i drzwi wewnątrz budynku (za wyjątkiem pomieszczenia obsługi klienta) są wąskie.
Na parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Ze względu na wąskie korytarze i pomieszczenia brak możliwości dostania się osób ze szczególnymi potrzebami do wszystkich pomieszczeń.

Referat Organizacji Pozarządowych i Referat Kultury – ul. Długa 33
Z tyłu budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Korytarze są szerokie, podłoga w dwóch kontrastowych kolorach.
Budynek posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
Budynek wyposażony jest w windę z wypukłymi oznaczeniami pięter na przyciskach.

Referat Organizacji Pozarządowych – ul. Rynek 39-40
Z przodu budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Korytarze są szerokie, podłoga w dwóch kontrastowych kolorach.
Budynek posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
Budynek wyposażony jest w windę z wypukłymi oznaczeniami pięter na przyciskach i informacją głosową.