A
A+
A++

Gminna Ewidencja Zabytków

Mapa Gminnej Ewidencji Zabytków przedstawia lokalizację obiektów spełniających kryteria zabytków nieruchomych, zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 12, 13 i 15 ww. Ustawy.
Przedstawione obiekty zostały objęte ochroną konserwatorską na mocy art. 7 pkt 1 ww. Ustawy i/lub zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków Świdnicy, prowadzonej na podstawie Zarządzenia nr 0050-241-2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 r.
Jednocześnie zaznaczamy, że Gminna Ewidencja Zabytków Świdnicy podlega aktualizacji, zatem w celu uzyskania wiążących odpowiedzi w odniesieniu do ochrony konserwatorskiej danych obiektów, prosimy kierować oficjalne wnioski/pisma do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków we Świdnicy.

Gminna Ewidencja Zabytków jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Świdnica

Szczegółowe informacje obszarach i obiektach zawarte w karcie adresowej zabytku (wraz ze zdjęciem) można wyświetlić identyfikując obiekt na mapie. Aby wyświetlić zdjęcie należy kliknąć w ikonę dostępną na formatce identyfikacji.