A
A+
A++

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Świdnicy (w skrócie EMUiA) jest jedynym oficjalnym wykazem ulic i adresów Świdnicy.
Ewidencja ta ma charakter bazy referencyjnej – zawiera kompletną i bieżąco aktualizowaną bazę wszystkich legalnie ustanowionych ulic i adresów Świdnicy.
Jest prowadzona przez Gminę Miasto Świdnica w systemie informatycznym Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Jak Wyszukać adres?

Wyszukiwanie adresów poprzez podanie jednostki ewidencyjnej, miejscowości i ulicy, przy której dany adres jest położony.

W górnym menu wcisnąć przycisk lupy i wybrać Adresy.

Menu wyszukiwania

Aby wyszukać adres, należy:

1. Wybrać jednostkę ewidencyjną, w której położony jest adres

2. Wybrać miejscowość z listy dostępnych dla danej jednostki

3. Wpisać nazwę ulicy (min. 3 znaki). W przypadku miejscowości, w której brak nazw ulic pole należy zostawić puste.

4. Wybrać nr adresowy z listy dostępnych

5. Zatwierdzić przyciskiem 'Szukaj’

 

Efektem wyszukiwania jest lista obiektów spełniających kryteria wyszukiwania.

Aby zobaczyć położenia wybranego adresu na mapie należy najechać kursorem myszy na wyszukaną pozycję i wcisnąć przycisk lupki.