A
A+
A++

Zgłoszenia publiczne

Interaktywne rozwiązanie portalowe umożliwia zgłoszenie występowania określonych zdarzeń (nielegalne wysypisko, uwagi do przestrzeni publicznej oraz inne zdarzenia) odbywa się poprzez wskazanie i dokładny opis ich lokalizacji, podanie informacji o charakterze zdarzenia oraz dołączenie zdjęć lub innych załączników. Miejsce wskazujemy po naciśnięciu przycisku 'Rysuj punkt’.

Przedstawienie elementów zgłoszenia

Wprowadzenie zgłoszenia skutkuje pojawieniem się na mapie symbolu oraz automatycznym przesłaniem komunikatu o nowym obiekcie do kancelarii Urzędu Miejskiego.
Informacje po weryfikacji przekazywane są od odpowiednich komórek organizacyjnych. Autorzy zgłoszeń i administratorzy serwisu mogą edytować i modyfikować ich zawartość. Informacja o kolejnych etapach zgłoszonej sprawy jest udostępniana w serwisie.

W module jest również możliwość wyszukania zgłoszeń oraz tworzenia raportów dla wyselekcjonowanych obiektów.