A
A+
A++

Wyszukiwanie adresów

Wyszukiwanie adresów poprzez podanie jednostki ewidencyjnej, miejscowości i ulicy, przy której dany adres jest położony

Aby wyszukać adres, należy w górnym menu wybrać szukaj adres.

Menu wyszukiwania adresów

W formularzu wyszukiwania:

1. Wybrać gminę (domyślnie Świdnica),

2. Wybrać miejscowość (domyślnie Świdnica),

3. Wpisać nazwę ulicy (min. 3 znaki).

4. Wybrać nr adresowy z listy dostępnych

5. Zatwierdzić przyciskiem 'Szukaj’

Efektem wyszukiwania jest lista adresów spełniających kryteria wyszukiwania.

System automatycznie przeniesie do wyszukanego adresu.