A
A+
A++

Usługi WMS

Usługa przeglądania WMS (Web Map Service) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms.

Poniżej prezentujemy zestawienie, udostępnianych przez Systemie Informacji Przestrzennej Świdnicy, usług przeglądania map w postaci rastrowej.

Usługi WMS dostępne są pod adresami:

Usługa przeglądania (WMS) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
https://sip.um.swidnica.pl/geoserver/wmsMPZP/wms

Usługa przeglądania (WMS) Ewidencja miejscowości, ulic i adresów – EMUiA
https://sip.um.swidnica.pl/geoserver/wmsEMUIA/wms

Usługa przeglądania (WMS) Gminnej Ewidencji Zabytków
https://sip.um.swidnica.pl/geoserver/wmsZabytki/wms