A
A+
A++

Usługi WFS

Usługa przeglądania WFS (Web Feature Service) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w postaci wektorowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms.

Poniżej prezentujemy zestawienie, udostępnianych przez System Informacji Przestrzennej Świdnicy, usług pobierania danych w postaci wektorowej.

Usługi WFS dostępne są pod adresami:

Usługa przeglądania (WFS) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
https://sip.um.swidnica.pl/geoserver/wmsMPZP/wfs

Usługa przeglądania (WFS) Ewidencja miejscowości, ulic i adresów – EMUiA
https://sip.um.swidnica.pl/geoserver/wmsEMUIA/wfs