A
A+
A++

Ortofotomapy Świdnicy

Ortofotomapy opracowane w latach 2006 – 2020 udostępnione na Geoportalu Dolny Śląsk.
Moduł pokazujący wysokiej rozdzielczości ortofotomapyzawiera ortofotomapy o aktualności od 2004 do 2020 roku oraz Państwowy Rejestr Granic. Moduł zawiera także narzędzie „Pasek czasu” umożliwiający płynne przełączanie obrazów o różnej aktualności i porównanie zaistniałych zmian.

Ortofotomapa jest to zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy geodezyjnej.