A
A+
A++

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego

Plan ogólny stanowi podstawę gospodarki terenami i ustalania potrzeb inwestycyjnych na obszarze danej jednostki osadniczej; obejmuje on podstawowe wytyczne dla opracowania planów szczegółowych na tym obszarze, określa tereny wymagające takich opracowań w odpowiedniej kolejności.
Plan został uchwalony 09 grudnia 1994 roku uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr VIII/68/94.

Skan Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego

Uwagi:

Utracił moc w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717).