A
A+
A++

Mapa potencjału solarnego

Stworzona dla wszystkich mieszkańców gminy, mapa potencjału solarnego, pozwala sprawdzić ilość energii słonecznej jaka jest dostarczona dla połaci dachowej, jak i również gruntu, w okresie jednego roku. Narzędzie, które przedstawiamy, daje możliwość samodzielnej weryfikacji przydatności nieruchomości pod względem montażu instalacji fotowoltaicznych lub solarnych oraz weryfikacji lokalizacji już zainstalowanych urządzeń. Uwzględniamy czynniki wpływające na potencjalne zmniejszenie produktywności instalacji fotowoltaicznej takie jak: kierunek i kąt nachylenia połaci dachu, sąsiadujące budynki, drzewa czy też rzeźba terenu. Dzięki szybkiej weryfikacji określisz precyzyjnie, która połać Twojego dachu jest optymalna pod względem budowy instalacji fotowoltaicznej lub solarnej. Pozwoli to zwiększyć zyski dzięki montażowi w miejscu o najwyższej dostarczanej energii. Zbiorcza analiza potencjału solarnego dostępna jest w formie interaktywnych map dostępnych poprzez aplikację webową. Link do aplikacji znajduje się na
Geoportalu Świdnickim
w zakładce
Planowanie przestrzenne
w kafelku Mapa potencjału solarnego.

 

Jak korzystać z mapy:

Irradiacja

Klikając w mapę poznasz wartość irradiacji w wybranym punkcie oraz kąt nachylenia oraz ekspozycję połaci dachowej

Wartość progowa irradiacji

Za pomocą suwaka nad legendą możesz ustawić minimalną wyświetlaną wartość

Transparentność

Przeźroczystość mapy irradiacji zmienisz suwakiem dla transparentności

Wybór nakładki

Możesz zmieniać nakładkę w zależności od tego co aktualnie chcesz zobaczyć

Mapa podkładowa

Możesz zmieniać mapę podkładową w zależności od tego co aktualnie chcesz zobaczyć

Opis rozwiązania

Dostarczona została zbiorcza analiza w postaci map dla nieruchomości, zawierające następujące informacje:

• ilość promieniowania słonecznego docierającego na powierzchnię dachową/nieruchomość,
• zacienienie powierzchni dachowych/nieruchomości przez obiekty sąsiadujące, drzewa, elementy infrastruktury,
• kwalifikacja powierzchni dachowej o nasłonecznieniu o określonym natężeniu promieniowania słonecznego.

Analiza została wykonywana na podstawie danych geometrycznych, meteorologicznych oraz wiedzy eksperckiej członków zespołu firmy SolarMap Sp. z o. o., ul. Królewska 57, 30-081 Kraków,
dostawcy rozwiązań dla branży OZE, wspierającą proces decyzyjny oraz projektowy związany z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego.

Opis danych użytych do analizy

Dane meteorologiczne to m.in.:
• irradiacja,
• temperatura,
• zachmurzenie,
pozyskane w ramach projektu Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS).
Dane meteorologiczne uwzględniają widoczność horyzontu np. wpływ wzniesień.

Dane geometryczne:

• Numeryczny Model Terenu (NMT)
• Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT)

Dane pozyskane z lotniczego skaningu laserowego z dostępnych baz np. rządowych  przetworzone do postaci NMPT. Dodatkowo dzięki obliczeniu wysokości względem gruntu zostały opracowano dane dotyczące roślinności oraz nachyleniu połaci dachowych.

Funkcjonalności

Weryfikują nieruchomość pod budowę instalacji fotowoltaicznej.
Uwzględniają wpływ otoczenia: drzewa, obiekty sąsiadujące, kominy.
Kwalifikują powierzchnię dachową o określonym natężeniu promieniowania słonecznego

Korzyści

Wstępna ocena potencjału nasłonecznienia nieruchomości bez konieczności zlecania kosztownych analiz.
Możliwość rozszerzenia funkcjonalności istniejącego Systemu Informacji Przestrzennej.    Udostępnienie funkcjonalności dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców planujących budowę instalacji fotowoltaicznej lub solarnej.