Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej z absolutorium


Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej to jedno z najprężniej działających stowarzyszeń zrzeszających właścicieli i użytkowników obiektów uznawanych powszechnie za atrakcje turystyczne. Podczas ostatniego Walnego Zebrania  Członków zarząd LOT AW uzyskał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

 

Lokalną Organizacją Turystyczną kieruje w ramach swojej działalności społecznej prezes Zamku Książ w Wałbrzychu, Anna Żabska.  Jako wiceprezes wspiera ją burmistrz Głuszycy Roman Głód. Ponadto w zarządzie stowarzyszenia zasiadają wójt Walimia Adam Hausmann, prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz Mirosław Potapowicz z Powiatu Wałbrzyskiego.

- Najważniejszym wydarzeniem w 2020 roku była kampania #odkrywajlokalnie,  którą prowadzaliśmy na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem w wakacyjne weekendy będzie kontynuowane i w tym roku. Dodatkowo przeprowadziliśmy kampanię promocyjną w Czechach. Dotarła do 2 mln odbiorców m.in. poprzez  kampanię bilbordową w praskim metrze, do tego doszła produkcja czterech videospotów promujących region – wylicza Anna Żabska, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

LOTAW aktywnie współpracuje na każdym poziomie promocji polskiej turystyki, tj. na poziomie regionalnym z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim,  a na krajowym z Polską Organizacją Turystyczną. Stowarzyszenie włączyło  się w promocję rządowego bonu turystycznego. W zeszłym roku powstały też nowe materiały promocyjne dotyczące atrakcji turystycznych dla dzieci oraz prezentujące ostatni hit turystyczny naszego region – wieże widokowe.

 


do góry