Zaproszenie na XIV sesję Rady Miejskiej w Świdnicy


W piątek, 4 grudnia o godz. 10.00 rozpocznie się XIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 22 projekty uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych; w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica; w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Świdnica do Stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej"; w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy.
Radnym przedstawione zostanie także opracowanie pn. "Stan świdnickiej oświaty" oraz raport dotyczący współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną w latach 2013-2014.
Porządek obrad w załączniku.
 


do góry