Zaprojektuj logo Świdnicy - stolicy dziecięcych marzeń


Urząd Miejski w Świdnicy oraz Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na projekt logo Świdnicy - stolicy dziecięcych marzeń. Honorowy Patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak oraz Prezydent Miasta Świdnicy - Beata Moskal-Słaniewska.
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Świdnicy.

Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy - w pierwszym etapie uczniowie składają prace w swoich szkołach. Do drugiego etapu każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 projekty.
Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych. Prace można wykonać ręcznie lub komputerowo, korzystając z programów graficznych. Projekt musi być zaprezentowany (naklejony) na sztywnej planszy w formacie A4 w następujących wymiarach: 15x15 lub 7x7  lub  2x2 cm. Do projektu należy załączyć wersję elektroniczną na płycie CD/DVD w formacie pdf oraz jpg, cdr rozdzielczość min. 300 dpi. 
Zwycięzcy przyznana zostanie nagroda finansowa w wysokości 1000 zł brutto.

Projekty prac konkursowych wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1 i 2 należy składać w terminie do 17 listopada 2015 roku do godz. 19.00 na adres:
Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy (sekretariat)
ul. Ofiar Oświęcimskich 30
58- 100 Świdnica

W załączeniu: Regulamin konkursu, załącznik nr 1, załącznik nr 2.
 


do góry