Zapraszamy świdnickich seniorów wraz z dziećmi na wakacyjne zajęcia warsztatowe


Z myślą o świdnickich seniorach (w wieku 60+) i dzieciach (w wieku od 7 do 14 lat) będących pod ich opieką, miasto Świdnica organizuje kolejne bezpłatne zajęcia. Odbędą się one w lipcu i sierpniu. Zaplanowano:

  • zajęcia sportowe – „Zdrowy kręgosłup” – ćwiczenia wzmacniające i odciążające kręgosłup;
  • warsztaty rozwijające umysł - integracja poprzez kreatywne gry i zabawy;
  • wycieczki po Świdnicy oraz do miast partnerskich projektu, o różnorodnej tematyce, połączone z zajęciami w terenie.

Zapisy do poszczególnych grup już od poniedziałku, 21 czerwca prowadzić będzie Regionalna Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy (Rynek 39-40) w godzinach od 10.00 do 18.00. Od 21 do 23 czerwca zapisywać się mogą tylko seniorzy wraz z dziećmi nad którymi będą sprawować opiekę. W przypadku wolnych miejsc, w kolejnych dniach będą prowadzone zapisy samych seniorów, chcących wziąć udział w warsztatach. Zapisywać się można osobiście lub telefonicznie (tel. 74 852 02 90). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy muszą posiadać środki ochrony osobistej, czyli maseczki. Zaleca się nie branie udziału w zajęciach osób, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-Cov-2, objętej kwarantanną, a także osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.


do góry