Zakończenie inwestycji drogowych przy ul. Sikorskiego i Wałbrzyskiej


W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 112030D - Etap I i II", w czwartek, 17 grudnia na ulicy Sikorskiego powróci ruch dwukierunkowy.
Zakres prac na tym odcinku drogi obejmował: przebudowę ul. Gen. Władysława Sikorskiego w  granicach administracyjnych  miasta Świdnicy wraz ze skrzyżowaniami ulic bocznych, pętlą autobusową, przepustem nad Potokiem Jabłoniec (etap I) oraz kontynuację jej przebiegu na terenie Gminy Świdnica wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Nad Potokiem (etap II).
Łączny koszt zadania wyniósł 4 342 762,10 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację projektu - 2 068 072,60 zł, środki własne Gminy Miasto Świdnica - 1 641 072 zł, wkład finansowy Gminy Świdnica - 333 617,50 zł, dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego - 300 000 zł.            

Dzień wcześniej, czyli w środę, 16 grudnia zostanie dopuszczone do ruchu rondo przy ul. Wałbrzyskiej i trzy ulice do niego włączone. Do czasu zakończenia robót mostowych na potoku Witoszówka zamknięty pozostanie jeszcze odcinek ulicy od ronda w kierunku Wałbrzycha.
Zakres prac  przebudowy skrzyżowania ulic Wałbrzyskiej i Polnej Drogi obejmował: rozbiórkę i budowę nowego mostu, a także budowę: ronda, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, kanalizacji deszczowej oraz  przebudowę: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci teletechnicznej, remont nawierzchni jezdni oraz budowę i przebudowę oświetlenia.

Kosz inwestycji to 4 154 693,87 zł, w tym udział  Województwa Dolnośląskiego - 2 650 000 zł.
Na ul. Sikorskiego od 17 grudnia, a na ul. Wałbrzyskiej od 16 grudnia przywrócony zostanie ruch autobusów. Kursować będą one według rozkładów jazdy obowiązujących przed remontami i wrócą na swoje stałe trasy.
 


do góry