Zachęcamy do wypełnienia ankiet


W związku z powtarzającymi się skargami dotyczącymi uciążliwości zapachowych w rejonie ulicy Bystrzyckiej, Urząd Miejski przeprowadzi badania dotyczącego identyfikacji źródeł odorów w tym rejonie miasta.

Zwróciliśmy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy Kraszowice, Osiedla na Wzgórzu oraz Zarzecza (rejon ulic: Agrestowa, Bystrzycka, Czereśniowa, Chłopska, Cicha, Działkowa, Jarzyny, Jodłowa, Kasztanowa, Kątna, Kraszowicka, Krótka, Malinowa, Morelowa, Okrężna, pl. Drzymały, Poprzeczna, Przedwiośnie, Przelotowa, Pusta, ROD Aronia Ogród Nr 5, Rzemieślnicza, Składowa, Słoneczna, Strzelińska, Sudecka, Towarowa, Wagonowa, Wąska, Westerplatte, Wiosenna, Wiśniowa, Wrocławska, Zacisze, Zakole)  o rzetelne wypełnienie specjalnych ankiet w przypadku stwierdzenia występowania odoru oraz przekazanie ich do Urzędu Miejskiego w Świdnicy poprzez:

·         wrzucenie do urny znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 w Świdnicy,

·         przesłanie drogą mailową na adres poczty - srodowisko@um.swidnica.pl,

·         przesłanie przez stronę internetową - www.um.swidnica.pl,

W związku z tym, że problem uciążliwego zapachu pojawia się okresowo, z różną intensywnością, istnieje konieczność przeprowadzenia badania i pozyskania takich informacji od mieszkańców. Opisywanie występujących uciążliwości odbędzie się w terminie od maja do końca czerwca tego roku.

- W tym przypadku ważnym jest zebranie odpowiednich informacji dotyczących problemu, jego skali i zasięgu. Bez pomocy mieszkańców dotkniętych tym problemem uzyskanie tych danych jest niemożliwe, dlatego zachęcamy do rzetelnego wypełnienia ankiet – mówi Hubert Kozłowski z Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Ponad 1000 ankiet w formie papierowej trafi do mieszkańców wymienionych ulic. Wyniki badań przekazane zostaną do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.


do góry