Wnioski do III edycji Budżetu Obywatelskiego


Do 30 listopada świdniczanie mogli wnosić swoje pomysły do III edycji Budżetu Obywatelskiego. W sumie do komisji weryfikacyjnej trafiło 141 wniosków, 39 ogólnomiejskich i 102 dzielnicowe. Teraz komisja zajmie się ich weryfikacją pod względem formalnym, a listę projektów, które wezmą udział w głosowaniu opublikuje do 1 marca 2016 roku. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania będzie 3,6 mln zł z podziałem na zadania ogólnomiejskie o wartości 2 mln zł i zadania dzielnicowe o wartości 1,6 mln zł.

W tym roku oprócz projektów infrastrukturalnych można było zgłaszać również projekty społeczne, stąd wachlarz zadań zgłoszonych przez mieszkańców jest ogromny. W zadaniach ogólnomiejskich pojawiły się takie pomysły jak rewitalizacja altany w Parku Młodzieżowym, rozbudowa skateparku, utworzenie parku dla psów, remont sali teatralnej należącej do ŚOK, szczepienia przeciwko wirusowi HPV, kursy komputerowe dla seniorów czy utworzenie świdnickiego miasteczka ruchu drogowego i wiele innych.

Zadania dzielnicowe to w głównej mierze projekty obejmujące remonty chodników, drobne naprawy infrastruktury technicznej, latarni, studzienek kanalizacyjnych, placów zabaw. Podział zgłoszonych projektów na poszczególne dzielnice prezentuje się następująco:

  • Centrum - 14 wniosków
  • Śródmieście -15 wniosków
  • Os. Młodych Południe - 18 wniosków
  • Osiedle Młodych Północ - 7 wniosków
  • Osiedle Zawiszów - 9 wniosków
  • Dzielnica Kolonia - 4 wnioski
  • Dzielnica Południowa - 5 wniosków
  • Dzielnica Zachodnia - 17 wniosków
  • Zarzecze - 13 wniosków

Przypominamy, że w tej edycji Budżetu Obywatelskiego zmieniono zasady głosowania na projekty, by zachęcić do udziału więcej osób niż w poprzednich latach. Swój głos będzie można oddać przez cały tydzień na trzy sposoby, każdy będzie mógł wybrać wygodny dla siebie sposób głosowania - w wyznaczonych lokalach, elektronicznie, lub korespondencyjnie (uprawniony do głosowania mieszkaniec będzie mógł na koszt miasta oddać swój głos za pośrednictwem poczty wypełniając, a następnie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy specjalny formularz do głosowania). Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

- Po ilości wniosków, jakie wpłynęły w ramach budżetu obywatelskiego widać, że świdniczanie chcą świadomie kształtować i usprawniać swoje miasto. Ich energia i entuzjazm zmaterializował się w postaci wielu ciekawych projektów. Mamy nadzieję, że ten optymizm nie zmaleje i zostanie wyrażony w trakcie głosowania, do udziału w którym już teraz zachęcam - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
 


do góry