Tytuły Zasłużony dla Miasta Świdnicy wręczone


Tytuły Zasłużony dla Miasta ŚwidnicyPięć osób znalazło się w gronie Zasłużonych dla Miasta Świdnicy. W niedzielę, 6 października w świdnickim Teatrze Miejskim podczas uroczystej sesji nadano te zaszczytne tytuły.


Docenionymi za zasługi dla Świdnicy zostali:

  • Marek Michalak – Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE”, a od 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka, wybitny działacz społeczny, oddany sprawom najmłodszych. O przyznanie tytułu Markowi Michalakowi wnioskował klub Prawa i Sprawiedliwości.
  • Janusz Szalkiewicz – Radny od pierwszej kadencji Rady Miejskiej w Świdnicy. O przyznanie wyróżnienia za działalność radnego na rzecz mieszkańców wnioskował Klub Radnych Prawicy Rzeczpospolitej.
  • Barbara Dębska – społecznik, mistrzyni fryzjerstwa, współzałożycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aktywnie działająca na rzecz świdnickiego rzemiosła, od 37 lat członek Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. Ceniony nauczyciel zawodu, w 2012 r. uzyskała tytuł Nestora Biznesu Lokalnego. O nadanie tytułu Zasłużonego pani Barbarze Dębskiej wystąpiła Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości.
  • Danuta Zoń – wieloletni pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świdnicy, społecznik, zasłużona animatorka kultury, wychowawca wielu pokoleń świdniczan. O nadanie tytułu Pani Danucie Zoń wystąpiło Świdnickie Towarzystwo Muzyczne
  • siostra Bernadetta Żygadło – wieloletnia dyrektorka Przedszkola Sióstr Prezentek w Świdnicy, oddana wychowaniu najmłodszego pokolenia świdniczan, w 2012 roku dzięki jej staraniom udało się skończyć budowę nowego przedszkola w Świdnicy – placówki nowoczesnej i funkcjonalnej, mogącej pomieścić 120 dzieci.

Możliwość nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta Świdnicy została wprowadzona do Statutu miasta w 2012 r. Jednak wyróżnienie to nie jest nowe. Wcześniej również było przyznawane. Taki tytuł otrzymał m. in. Michał Ossowski, obecnie Radny Rady Miejskiej w Świdnicy czy Danuta Pierzyńska – obecnie Sekretarz Miasta Świdnicy.

Niedzielną uroczystość uświetnił występ światowej sławy pianisty – prof. Adama Wodnickiego.
 

Tytuły Zasłużony dla Miasta ŚwidnicyTytuły Zasłużony dla Miasta ŚwidnicyTytuły Zasłużony dla Miasta ŚwidnicyTytuły Zasłużony dla Miasta ŚwidnicyTytuły Zasłużony dla Miasta ŚwidnicyTytuły Zasłużony dla Miasta ŚwidnicyTytuły Zasłużony dla Miasta ŚwidnicyTytuły Zasłużony dla Miasta Świdnicy


do góry