Setki drzew posadzą w Świdnicy


355 drzew zostanie posadzonych do końca listopada tego roku na terenie Świdnicy, w ramach kompensacji przyrodniczej, w związku z prowadzoną przez PKP inwestycją na odcinku od stacji Świdnica Miasto do stacji Świdnica Kraszowice. Nowe nasadzenia mają zrekompensować wycięte przez pracowników PKP drzewa wzdłuż remontowanej linii kolejowej.

60 lip drobnolistnych zostanie posadzonych przy ul. Kazimierza Wielkiego na działce nr 199 niedaleko zakładu Colgate. Kolejnych 97 nasadzonych zostanie przy ul. Szarych Szeregów na działce nr 673, w sąsiedztwie domków jednorodzinnych. Będą to 33 graby pospolite, 20 klonów pospolitych, 17 brzóz brodawkowatych oraz 27 lip drobnolistnych. Kolejnych 69 drzew – 52 graby pospolite, 6 buków pospolitych, 6 brzóz brodawkowatych oraz 5 wiązów nasadzonych zostanie przy ul. Wrocławskiej, na działce nr 20/2 w są sąsiedztwie ronda im. Andrzeja Wajdy. Ostatnim miejscem nowych nasadzeń będzie ulica Słowiańska. Tam na działkach o numerach 2645, 2646, 2647 oraz 2650/4 posadzonych zostanie 119 drzew – 16 brzóz brodawkowatych, 95 lip drobnolistnych oraz 18 klonów pospolitych.

Drzewa będą pochodzić ze specjalnych szkółek. Będą to gatunki czyste odmianowo, wyhodowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Warto zaznaczyć, że nie będą to sadzonki, a drzewa przynajmniej 8 letnie, których obwód na wysokości 100cm będzie od 12-14 centymetrów. Wszystkie drzewa objęte będą gwarancją producenta. Miasto sporządziło projekt nasadzeń drzew, natomiast PKP pokryje koszty ich zakupu oraz nasadzeń.


do góry