Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 20 marca 2020 r. "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19", Świdnica pragnąc pomóc lokalnym przedsiębiorcom, daje możliwość skorzystania z miejskiego pakietu pomocowego tym z Państwa, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu.

Czytaj więcej...

Załóż profil zaufany na ePUAP

Profil Zaufany to Twoje darmowe narzędzie, które umożliwia m.in. logowanie i składanie podpisu elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.
Aby uzyskać Profil Zaufany wypełnij prosty formularz on-line. Następnie w ciągu 14 dni udaj się do dowolnego Punktu Potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem. Używaj Profilu Zaufanego do logowania się do systemów administracji publicznej i skutecznego korzystania z elektronicznych usług publicznych.

Uwaga: Profil Zaufany można również założyć dla firmy lub instytucji, jeżeli posiadamy już profil osobisty link... Załóż profil dla firmy, instytucji

Ważne! Aby możliwe było odbieranie wiadomości wysyłanych przez Urząd elektronicznie, konieczne jest utworzenie skrzynki na portalu ePUAP. Tworzy się ją automatycznie poprzez zalogowanie się na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal  i potwierdzenie chęci jej założenia. Czytaj więcej...

Znajdź punkt potwierdzający

Uwaga: Profil Zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz:

  • konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego),
  • kwalifikowany podpis elektroniczny.

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy funkcjonuje punkt potwierdzający profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Punkt potwierdzający znajduje się w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego w pokoju nr 1.
Stanowisko potwierdzania Profilu Zaufanego zostało oznaczone w sposób zapewniający jego łatwe odszukanie przez klientów.


Dostęp do punktu potwierdzającego jest możliwy w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30-15.30.

e-Polak potrafi! Michał Czernecki tłumaczy, jak przez internet założyć profil zaufany

 

 

NA SKRÓTY

 

 


do góry