Terminy posiedzeń komisji RM

Komisje RM

LP.NAZWA KOMISJIDATA POSIEDZENIA
GODZINA
MIEJSCE POSIEDZENIA
TEMATGOŚCIE
1. BUDŻETU I FINANSÓW          
2. OŚWIATY

       
3.

SPRAW SPOŁECZNYCH
I BEZPIECZEŃSTWA

         
4.

ROZWOJU GOSPODARCZEGO
I INFRASTRUKTURY

         
5.

KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

         
6. REWIZYJNA