Rada Miejska w Świdnicy

Skład Rady Miejskiej w Świdnicy - VIII kadencja

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Joanna Gadzińska
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Rafał Fasuga
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lech Bokszczanin
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

Radni Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023 (w porządku alfabetycznym)

Józef Cygan

Krzysztof Grudziński

Jan Jaśkowiak

Tomasz Kempa

Mariusz Kuc

Krzysztof Lewandowski

Ryszard Makowski

Danuta Morańska

Luiza Nowaczyńska

Andrzej Ora

Marcin Paluszek

Lesław Podgórski

Magdalena Rumiancew-Wróblewska

Zofia Skowrońska-Wiśniewska

Aldona Struzik

Marcin Wach

Violetta Wiercińska

Władysław Wołosz

Wiesław Żurek

 

Skład Rady Miejskiej w Świdnicy - VII kadencja

Przewodniczący Rady Miejskiej

przewodniczący Dzięcielski Jan

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

Barcicki Mariusz

Fasuga Rafał

Paluszek Marcin

 

Radni Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 (w porządku alfabetycznym):

Ciążeńska Grażyna

Daleszyński Józef

Gaszyński Albert

Górski Jan

Grudziński Krzysztof

Jaśkowiak Jan

Kuc Mariusz

Lewandowski Krzysztof

Marczewski Marek

Podgórski Lesław

Protasiuk Andrzej

Rumiancew-Wróblewska Magdalena

Sienko Dariusz

Skowrońska-Wiśniewska Zofia

Sławińska-Gąska Grażyna

Solecki Janusz

Szalkiewicz Janusz

Wawrzyniak Ewa

Żurek Wiesław

 

 

Skład Rady Miejskiej w Świdnicy - VI kadencja

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Gadzińska

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lesław Podgórski

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Skowrońska-Wiśniewska

 

Radni Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014 (w porządku alfabetycznym):

Barcicki Mariusz

Ciążeńska Grażyna
Dziedzic Andrzej
Gadzińska Joanna
Garstecki Robert
Grabowski Tadeusz
Grudziński Krzysztof
Kielka Wojciech
Kulig Michał
Lewandowski Krzysztof
Markiewicz Adam
Moskal-Słaniewska Beata
Murdzek Bogumiła
Ossowski Michał
Podgórski Lesław
Skowrońska-Wiśniewska Zofia
Stefańska-Broda Julitta
Solecki Janusz
Szalkiewicz Janusz
Świokło Krzysztof
Wołosz Władysław
Ząbczyk Rafał
Żurek Wiesław