projekt uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2041

projekt uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2041

Załączniki:
Pobierz plik (0002_autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf)autopoprawka PM[do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]256 kB
Pobierz plik (01_Wieloletnia Prognoza Finansowa GMŚ_2020-2041.pdf)projekt uchwały wraz załącznikami[projekt uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy]12379 kB