projekt uchwały ws uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy 2019-2041

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta na lata 2019-2041.

Załączniki:
Pobierz plik (001_autopoprawka do WPF GMŚ.pdf)autopoprawka PM[do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasta Świdnica]273 kB
Pobierz plik (01_projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miaso Świdnicy  .pdf)projekt uchwały wraz z załącznikami[projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2019-2041]17798 kB