Menu

7. EDYCJA PROGRAMU "ZOSTAŃCIE Z NAMI - MIASTO I POWIAT ŚWIDNICA"

W roku szkolnym 2022/2023 kontynuujemy program "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica". Program jest realizowany przez Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do zamieszkania i podjęcia pracy w Świdnicy i okolicach, oraz kształcenie ich w kierunkach przydatnych lokalnym przedsiębiorcom.

Program "Zostańcie z nami" obejmuje szereg działań, takich jak m.in.:

   1) "Zalogowani" - konkurs dla uczniów klas ósmych świdnickich szkół podstawowych, a w jego ramach:

  • wizyty w lokalnych firmach
  • warsztaty z doradztwa zawodowego
  • Miejska Gra Biznesowa
  • konkurs "Wiem to" - dodatkowe zadania w formie tzw. e-bonusów
  • prezentacja przed komisją konkursową pomysłu na biznes w Świdnicy

2) współpraca szkół średnich z lokalnymi firmami w ramach klas patronackich

3) zajęcia z edukacji obywatelskiej dla uczniów klas siódmych, prowadzone przez Prezydenta Świdnicy

4) spotkania motywacyjne ze świdnickimi przedsiębiorcami i liderami lokalnej społeczności

5) Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej