Menu

II EDYCJA PROGRAMU "ZOSTAŃCIE Z NAMI - MIASTO I POWIAT ŚWIDNICA"

Pogram kierowany jest do uczniów trzecich klas gimnazjalnych i obejmuje działaniami:
•     warsztaty ekonomiczne (kończące się grą ekonomiczną),
•     warsztaty z doradztwa zawodowego,
•     wizyty w firmach (możliwość wyboru dwóch spośród zaproponowanych świdnickich przedsiębiorstw) – realizowane w formie wycieczek,
•     konkurs na autorski film pt. „Zostanę w Świdnicy, bo…”

Jako formę wprowadzenia do programu "Zalogowani”,objęliśmy  klasy siódme szkół podstawowych warsztatami z przedsiębiorcami oraz zajęciami z edukacji obywatelskiej – realizowanymi w sali Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzonymi przez Panią Prezydent Miasta Świdnicy.Jednym celów programu jest propagowanie nauki  programowania, jako fundamentalnego języka przyszłości i dzisiejszych czasów. Jest to realizowane przy pomocy internetowej platformy "LIGA NIEZWYKŁYCH UMYSŁÓW" w formie gry dla zainteresowanych uczniów.

Program „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” stworzony przez Gminę Miasto Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich (SPIKS), Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacją Banku Zachodniego WBK, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatem Świdnickim ma na celu promowanie, zwiększenie jakości i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego.

Krótko posumowując:

Dotychczas nawiązana została  współpraca dydaktyczna w zakresie klas patronackich, szkoleń, doposażenia pracowni, praktyk i staży zawodowych pomiędzy:
- firmą SONEL i Zespołem Szkół Budowlano Elektrycznych,
- firmą RST Software Masters i Zespołem Szkół Budowlano Elektrycznych,
- firmą FW Jodko- Schiewe Spółka Jawna a Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy
- firmą AMS sp. z o.o. i Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy
- firmą ZUPBADURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i Zespołem Szkół Mechanicznych.
Do tej pory przeprowadzono warsztaty doradztwa zawodowego oraz warsztaty ekonomiczne. Uczniowie trzecich klas gimnazjum nabywali wyjątkowo ważną świadomość potrzeby pracy, jak i umiejętność gospodarowania pieniądzem. Około 300 uczniów świdnickich szkół gimnazjalnych zwiedziło i z bliska poznało charakter pracy w takich firmach jak: ZUPBADURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Franc - Textil Sp. z o.o., Krause Sp. z o.o., RST Software Masters, AMS Sp. z o.o. z siedzibą w Jagodniku, FW Jodko – Schiewe Spółka Jawna, Dolmeb, KB Invest Kaczmarczyk Bosch - Hafty Świdnickie, Cloos Polska, Wagony Świdnickie sp. z o.o., Promet sp. z o.o.

Dodatkowo, zrealizowano dwa konkursy: „ZALOGOWANI” oraz „Mój pierwszy milion”. Uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością, uzdolnieniami i umiejętnościami projektując znak graficzny programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" oraz zdobywać, w formie dydaktycznej gry
i warsztatów, praktyczną wiedzę oraz świadomość w zakresie przedsiębiorczości i rynku pracy.