UWAGA! To jest strona archiwalna Geoportalu Świdnickiego
Noway serwis dostępny jest pod adresem geoportal.um.swidnica.pl
 

 
 

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
o Koronawirusie

Portal Mieszkańca

Ścieżki Rowerowe

     

Nieruchomości na sprzedaż

Gminna Ewidencja Zabytków

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Skany planów

     

Mapy zagrożenia powodziowego

Mapa Zagrożenia Powodziowego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wersja wektorowa

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Ortofotomapy Świdnicy

Pomniki Przyrody

Mapy Historyczne

Ortofotomapa 2006-2020

     
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trasy Rowerowe

Zgłoszenia Publiczne

Mapa zagrożeń

     

fotopolaska.eu

Świdnica na zdjęciach

  Mapa ze strony fotopolska.eu

polska-org.pl

Świdnica na zdjęciach

  Mapa ze strony polska-org.pl

 

Informacje wyborcze


 

 

   

 

Cmentarze Komunalne w Świdnicy
wyszukiwanie grobów


 

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Główny Inspektorat Sanitarny

Szpitale Zakaźne