Menu

Konkurs "zaLOGOWANI"

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logotypu) programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica".

Każdy uczestnik może przedłożyć maksymalnie do 3 projektów

Konkurs przeznaczony jest zarówno dla osób pełnoletnich jak i niepełnoletnich

Logo programu powinno spełniać następujące założenia:
 

a)    powinno być nowoczesne i w pełni związane z miastem Świdnica,
b)    w opisie powinno posiadać szczegółowe uzasadnienie powiązania z miastem,
c)    znak graficzny nie wymaga formy profesjonalnej, technika projektu dowolna,
d)    logotyp powinien występować w połączeniu z oddającym charakter projektu słowem,
e)    brak ograniczeń związanych z kolorystyką i fontami.
 

UWAGA
Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dostarczenie w sposób i w wyznaczonym terminie projektu zgodnego z wymaganiami regulaminu. Regulamin dostępny na zostanciez nami.pl oraz na stronie https://www.facebook.com/Zosta%C5%84cie-z-nami-Miasto-i-Powiat-%C5%9Awidnica-795793733857498/  (zwanej dalej "Fanpage").

ETAPY KONKURSU I TERMINY
1.    Konkurs będzie posiadał dwa etapy:

a)    I etap - czas trwania: od 24.02.2017 godzina 12:00 do 24.03.2017 godzina 20:00

b)    II etap - czas trwania: od 28.03.2017 godzina 10:00 do 04.04.2017 godzina 20:00

c)    OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI 10.04.2017 roku.

2.    w I etapie prace należy przesyłać dwoma kanałami: poprzez profil Facebook w wiadomości prywatnej lub drogą mailową na adres mailowy: konkurs@zostancieznami.pl
3.    wszystkie zgromadzone prace zostaną umieszczone w galerii zdjęć umieszczonej profilu facebook , gdzie codziennie będzie można głosować na wybrany projekt w ramach II etapu
4.    Prace, które po zakończeniu II etapu otrzymają najwięcej głosów (5 najwyżej ocenionych prac) zostaną poddane ocenie wytypowanego Jury

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1.    Jury wybierze 3 projekty:
 

  • Za zajęcie I miejsca autor otrzyma Kamerę GoPro Hero5 session wraz z kartą pamięci oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości rynkowej nagrody określonej w konkursie.
  • Przyznane zostaną także 2 wyróżnienia w formie podwójnych voucher'ów do kina.
     

Regulamin konkursu

pobierz w formacie PDF
czytaj więcej HTML