Menu

   
                         

PROGRAM „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica”

Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do pracy i zamieszkania w Świdnicy i okolicach, do kształcenia w kierunkach przydatnych lokalnym przedsiębiorcom, wzbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi, wykształcenie potrzeby pracy i odpowiedzialności finansowej i umiejętności gospodarowania pieniądzem, planowania ścieżek edukacji i kariery zawodowej, poruszania się po rynku pracy poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych i funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.


ORGANIZATOR:

Gmina Miasto Świdnica 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich (SPIKS),
Forum Obywatelskiego Rozwoju,
Powiatowy Urząd Pracy,
Powiat Świdnica.

GRUPA DOCELOWA

Osoby  w wieku 14-30 lat.

REALIZATOREM programu jest Wydział Funduszy Zewnętrznych i  Rozwoju Gospodarczego.
 
PROGRAM WPROWADZONY UCHWAŁĄ nr XXII/239/16Współpraca Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych z firmą SONEL S.A. (10:35, 23.01.2017)

Współpraca z firmą SONEL rozpoczęła się kilka lat temu. Polegała ona wówczas głównie na wycieczkach dydaktycznych do firmy. W 2015 r. firma...

czytaj więcej...


O tym, jak mądrze zarabiać - warsztaty ekonomiczne w dniach 16 -17 stycznia 2017 r. (08:24, 10.01.2017)

Każdy chciałby zarobić jak najwięcej przy jak najmniejszym wkładzie własnym. Dzięki trzeciemu spotkaniu uczniowie poznają różne sposoby ...

czytaj więcej...


Kolejne warsztaty naszego doradcy zawodowego za nami (09:24, 19.12.2016)

Kolejne warsztaty naszego doradcy zawodowego ramach programu Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica w trzech szkołach. Gimnazjum...

czytaj więcej...