Zrewitalizowane tereny zielone w Świdnicy - najlepszą przestrzenią publiczną 2020 w Polsce


W bezpłatnym konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną 2020 w Polsce, organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, w kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni I nagrodę otrzymała świdnicka inwestycja, czyli rewitalizacja terenów zieleni.

Jak podają organizatorzy konkursu: nagrodę przyznano za kompleksową  rewaloryzację trzech przestrzeni parkowych, wykonaną zgodnie z tradycją i historią miasta. W wyniku rewaloryzacji utworzono miejsca integrujące społeczność lokalną, przeznaczone dla odpoczynku, rekreacji oraz rozrywki. Wieloaspektowa odnowa parku im. Władysława Sikorskiego, Parku Centralnego oraz skweru na placu 1000-lecia Państwa Polskiego wpisały się w kompleksowy program “Rewitalizacji terenów zielonych w Świdnicy”, którego celem jest przywracanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni parkowych oraz kreowanie nowej atrakcyjności miasta.

Podstawowym celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych. Nagrodzone inwestycje będą promowane drogą medialną.

Przypomnijmy, że przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy” miasto korzystało ze środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu to 23.105.056,55 zł, w tym dofinansowanie 14.245.496,09 zł. Zrewitalizowano ponad 18 hektarów terenów zielonych.

Jury konkursu, w którego skład którego wchodzili przedstawiciele: Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezesi Oddziałów terenowych Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezes Izby Architektów RP, Małgorzata Pilinkiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Bohdan Lisowski, przyznało nagrody w trzech kategoriach: przestrzeń publiczna w zieleni, zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni, zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna oraz Grand Prix.

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce to projekt, który otrzymał Grand Prix. W kategorii przestrzeń publiczna w zieleni nagrodę otrzymał Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu i Fundacja Edukacyjna Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Natomiast w kategorii zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna nagrodę przyznano inwestycji “Pociąg do kultury” czyli zagospodarowanie byłych terenów kolejowych w Pleszewie i Miasto i Gmina Pleszew.

Ogród Różany

Psi park w Parku Sikorskiego


do góry