Zmieniły się zasady rozliczania kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli


3 grudnia 2019 roku weszły w życie przepisy znowelizowanego prawa oświatowego określające kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkoły lub przedszkola. Dla rodziców i władz lokalnych oznacza to nowy sposób wyliczania tych kosztów. Rady Miejskie zobowiązane są do przyjęcia uchwał w tej sprawie.

Zmiany w ustawie zostały zaopiniowane negatywnie przez samorządowców na obradach Związku Miast Polskich.

- Niestety kolejny raz nasz głos nie został wysłuchany przez rządzących. Ubolewam, że wprowadzone nowe zasady rozliczania tych kosztów doprowadzą do tego, że rekompensaty będą w wielu przypadkach o wiele niższe niż do tej pory – dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Zgodnie z nowelizacją kwota zwracana rodzicom lub opiekunom obliczana będzie na podstawie wzoru matematycznego. Ustawa uwzględnia wyłącznie jeden element kosztu, jakim jest koszt paliwa. Nie wzięto pod uwagę wydatków związanych m.in. z naprawą samochodu czy też amortyzacją. A w sytuacji, kiedy  rodzic sam dziecka nie dowozi, bo np. nie ma prawa jazdy czy samochodu, tylko wynajmuje zewnętrzną firmę, to nie będzie możliwości rozliczenia tej usługi na podstawie faktur i zwrotu realnie poniesionych kosztów. Zwrot będzie dotyczył wyłącznie wydatków poniesionych na paliwo.

Uchwałą nr XIV/144/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Świdnicy ustaliła na rok szkolny 2019/2020 średnią cenę jednostki paliwa w wysokości:

1) olej napędowy        –   4,97 zł/l;

2) benzyna Pb95         –   4,95 zł/l;

3) gaz                        –   2,06 zł/l.

Rodzice lub opiekunie prawni zainteresowani dowozem dziecka do szkoły lub przedszkola powinni złożyć w Urzędzie Miejskim następujące dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka;
  • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dziecka;
  • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela pracownik Wydziału Edukacji, pokój nr 108, nr tel. 74/856 28 42.
do góry