A
A+
A-

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków


Grafika Informacja z herbem ŚwidnicyDo 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel/ zarządca nieruchomości (mieszkania/domu/budynku lub lokalu użytkowego) musi złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje można składać w formie:

  • papierowej – do właściwego Urzędu
  • elektronicznie – przy użyciu Profilu Zaufanego https://ceeb.gov.pl/

Wzory formularzy dostępne są:

Deklaracje dotyczące budynków/lokali z terenu Świdnicy należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) za niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie przewidziane są sankcje karne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl.

Ulotka informacyjna CEEB


do góry