Zasady umieszczania materiałów wyborczych


Przepisy kodeksu wyborczego wskazują, gdzie i na jakich zasadach agitacja wyborcza może być prowadzona. Dodatkowo, miasto w formie zarządzenia określiło tereny przeznaczone na umieszczanie plakatów i urzędowych obwieszczeń wyborczych. O obowiązkach wynikających z tych przepisów przypomina Prezydent Świdnicy w piśmie skierowanym do Delegatury Wałbrzyskiej Krajowego Biura Wyborczego. Informacja ta trafiła także do  jednostek sprawujących zarząd nad miejskimi nieruchomościami.

Bezpłatnie reklamy wyborcze mogą być umieszczane na słupach ogłoszeniowych w następujących lokalizacjach:

CENTRUM MIASTA:

 • pl. Grunwaldzki (przy PKP)
 • pl. Św. Małgorzaty - obok Restauracji „Fosa”

REJON ZALEWU WITOSZÓWKA:

 • ul. Józefa Lompy / ul. Wschodnia

OSIEDLE ZARZECZE:

 • ul. Okrężna 74
 • ul. Dębowa 7

KRASZOWICE:

 • ul. Kątna 31

OSIEDLE MŁODYCH:

 • ul. Ignacego Prądzyńskiego 13 (obok kościoła)
 • ul. Ignacego Prądzyńskiego 79
 • ul. Jakuba Jasińskiego 14
 • ul. Jarosława Dąbrowskiego 19
 • ul. Ludwika Waryńskiego 75
 • pl. Józefa Piłsudskiego 12
 • ul. Walerego Wróblewskiego 31
 • ul. gen. Józefa Bema 20

OSIEDLE ZAWISZÓW:

 • ul. Księcia Henryka Pobożnego / ul. Władysława Łokietka

KOLONIA:

 • ul. Mikołaja Reja / ul. Przemysłowa (skwer)

Przypomnijmy, że na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych (z wyłączeniem wymienionych), ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Niedostosowanie się do tych przepisów, a także umieszczanie plakatów w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód, podlegać będzie karze grzywny.

- Miasto prowadzić będzie szczególną kontrolę i pieczę nad miejskimi nieruchomościami, zapobiegając samowolnym ich zajęciom na cele kampanii wyborczej. W przypadku wątpliwości, gdzie może wisieć baner, proszę o kontakt z pracownikami mojego wydziału – mówi Małgorzata Osiecka, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury.

Reklamy wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe pełnomocnicy wyborczy zobowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
do góry