Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Świdnicy


W czwartek, 21 grudnia o godz. 10.00 rozpocznie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 6 projektów uchwał. Głównym punktem sesji będzie uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2018-2041.

W porządku obrad znalazły się także m.in. uchwały w sprawie: nadania imienia dla ronda przy ulicach Towarowej, Kasztanowej i Westerplatte; przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica w 2018 roku”.

Podczas sesji wręczone zostaną również odznaczenia Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Świdnicy przyznane osobom zasłużonym dla związku.
do góry