Zaproszenie na XXIX sesję Rady Miejskiej w Świdnicy

27/02/2017, 11:30
Aktualności >>

W piątek, 3 marca o godz. 10.00 rozpocznie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą osiem projektów uchwał.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew; nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta; zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015 – 2024”. 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
5. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie- (zał. nr 1, proj. XXIX/: 1-8).
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.01.2017 r.
7. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
8. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Uwaga!
Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej
XXIX/1. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew
XXIX/2. w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Świdnica pojazdów usuniętych z pasa drogowego jako pojazdy nieużytkowane
XXIX/3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej - Program
KAWKA II
XXIX/4. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Świdnicy
XXIX/5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015 – 2024”
XXIX/6. w sprawie przeznaczenia do zbycia i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży dla nabywcy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy
XXIX/7. w sprawie przeznaczenia do zbycia i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży dla nabywcy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 1-3 w Świdnicy
XXIX/8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych, mieszczących się w budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 3 w Świdnicy

Wstecz