Zaproszenie na VIII sesję Rady Miejskiej w Świdnicy


W piątek, 31 maja o godz. 10.00 rozpocznie się VIII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.

Przedstawione zostanie sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji w 2018 roku oraz analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Świdnicy także za 2018 rok.

Radni rozpatrywać będą 13 projektów uchwał, w tym m.in.: w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019 – 2025” oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonywanie zadań z zakresu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa i ponoszenie kosztów utrzymania tych wód w 2019 roku.
do góry