Zaproszenie na VII sesję Rady Miejskiej w Świdnicy


W piątek, 26 kwietnia o godz. 10.00 rozpocznie się VII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.

Przedstawione zostanie sprawozdanie z wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Gminie Miasto Świdnica w latach 2015-2019 oraz  sprawozdanie i wnioski pokontrolne z kontroli w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy w zakresie „zgodności z przepisami prawa ewidencji zabytków w Świdnicy według stanu na 31.12.2018 r.”.

Wręczone zostaną także nagrody i wyróżnienia przyznane przez Prezydent Miasta Świdnicy za wyniki sportowe oraz  osiągnięcia w działalności sportowej.

Radni rozpatrywać będą 6 projektów uchwał.


do góry