...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Zaproszenie na seminarium "Analizy, strategie, innowacje ważne dla rozwoju firmy"

aktualności gospodarcze >>

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo, Szanowni Przedsiębiorcy,
serdecznie Państwa zapraszamy na V. seminarium oraz prezentację dobrych praktyk wykorzystywanych w  Czechach i Polsce.
Spotkanie organizowane w ramach projektu: „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”.
Numer projektu:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001074
TEMAT: “ ANALIZY, STRATEGIE, INNOWACJE W MARKETINGU WAŻNE DLA  ROZWOJU FIRMY“

Miejsce spotkania: Hotel Patria, Náchodská 358, 541 01 Trutnov,
Termin spotkania: 23. 01. 2020 w godzinach od 10:00 do 16:00
Program:
09:30 – 10:00   Rejestracja uczestników – przerwa kawowa
10:00 – 10:15   Powitanie gości i przedstawienie zarysu projektu - UM Trutnov i Czeska Izba Gospodarcza.
10:15 – 12:45   Reklama i promocja firmy w mediach  społecznościowych.Sukces  reklamowy i jego wskaźniki.Prezentuje: Pavel   Pichler z Travelbakers, Brno

12:45 – 13:00     Przerwa na kawowa

13:00 – 14:30     Jak  działa marketing bezpłatny? Nowe procesy marketingowe w biznesie. Prezentuje: Pavel Pichler z Travelbakers, Brno

14:30 – 15:00     Obiad dla uczestników seminarium

15:00 – 16:00     Wizyta studyjna w  Urzędzie Pracy RC - filia w Trutnowie

W spotkaniu udział wezmą goście z Świdnicy, partnerzy projektu oraz przedstawiciele  samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wykłady będą tłumaczone symultanicznie.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc, uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności mailowo: m.babisz@um.swidnica.pl  lub pod numerem telefonu: +48 748562889

 

Edytowano: 17.01.2020 o 11:00

Wstecz

do góry