Zaproszenie na IV sesję Rady Miejskiej w Świdnicy


W piątek, 25 stycznia o godz. 10.00 rozpocznie się IV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 11 projektów uchwał. Przedstawiony zostanie także raport za lata 2016 i 2017 z wykonania „Programu ochrony środowiska”.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Świdnicy.  

Porządek obrad:
do góry