...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Zaproszenie do udziału w seminarium, dla przedsiębiorców chcących założyć działalność gospodarczą w Czechach

aktualności gospodarcze >>

Zaproszenie

IV wyjazdowe seminarium dla małych przedsiębiorców
i osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Działanie w ramach projrktu: „Miasto Trutnov i Świdnica – Razem dla biznesu“

Numer projektu:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001074

Miejsce:  Hotel Patria - kavárna, Náchodská 358, 541- 01 Trutnov,

Termin: 2. grudnia  2019 w godz. 10:00 do 15:00. Rejestracja od godz.  9:30

Program:

9:30 - 10:00  Rejestracja, przerwa kawowa

10:00 - 10:15 Przywitwanie gości i prezentacja projektu – Gmina Trutnov

10:15 - 12:45  “Jak to jest w praktyce? Obowiązki małych przedsiębiorców i rozpoczynających działalność w Czechach”, JUDr. David Borovec, radca prawny (autor podręcznika dla początkujących przedsiębiorców w Czechach)

12:45 – 13:00  Przerwa na kawę

13:00  -  14:30  „Jak to jest w praktyce? Obowiązki małych przedsiębiorców i rozpoczynających działalność w Polsce.“

14: 30 – 15: 00  Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00  Wizyta studyjna w Urzędzie Skarbowym w Trutnovie – dla zainteresowanych

 

Seminarium będzie tłumaczone dla polskich i czeskich gości przy pomocy słuchawek.

Z powodu ograniczonej liczby miejsce proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa.

Osoba do kontaktu: Paula Pilarska-Skoruch, mail:  p.skoruch@um.swidnica.pl

 

--

Edytowano: 19.11.2019 o 11:03

Wstecz

do góry