Zapraszamy świdniczan do wypełnienia ankiety


Drodzy świdniczanie,

nasze miasto przygotowuje się do udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.  W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wśród mieszkańców badania dotyczącego oceny funkcjonowania miasta w obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym i administracyjnym.

Zapraszamy więc serdecznie do wypełnienia ankiety, która znajduje się pod linkiem http://swidnicaeog.badanie.net/. Odpowiadając na zawarte w niej pytania, prosimy o stwierdzenie czy podany problem występuje na terenie miasta. Jeżeli nie występuje, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "nieistotne". Jeżeli występuje, prosimy o określenie jego znaczenia wg skali: mało istotne, istotne, bardzo istotne.  Ankieta jest anonimowa, a czas jej wypełnienia nie zajmie Państwu więcej niż 15 minut. Odpowiedzi zostaną poddane analizie, a następnie będą wykorzystane w procesie tworzenia wniosku. Będzie ona dostępna do 20 czerwca. 

Państwa zaangażowanie zwiększy szanse na pozyskanie dotacji.

Serdecznie dziękujemy.


do góry