Zapraszamy świdnickich seniorów wraz z dziećmi na zajęcia warsztatowe


Z myślą o świdnickich seniorach (w wieku 60+) i dzieciach (w wieku od 7 do 14 lat) będących pod ich opieką, miasto Świdnica organizuje bezpłatne zajęcia warsztatowe.

Pierwszy cykl spotkań zaplanowano od lutego do kwietnia. Obejmie on:

  • warsztaty rękodzielnicze – ćwiczenia umiejętności manualnych, które pobudzają kreatywność, z wykorzystaniem różnych materiałów: drewno, tekstylia, włóczki, wiklina;
  • tai - chi – system ćwiczeń fizycznych, kładący nacisk na równowagę, koordynację i rozluźnienie w ruchu.

Będą odbywały się one popołudniu, w czterech grupach, w następujących lokalizacjach:

· Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30

· Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33

· Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, Rynek 39-40

Zapisy do poszczególnych grup już od wtorku, 11 lutego, prowadzić będzie Regionalna Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy. 11 i 12 lutego zapisywać się mogą tylko seniorzy wraz z dziećmi, nad którymi będą sprawować opiekę. W przypadku wolnych miejsc, w kolejnych dniach będą prowadzone zapisy samych seniorów, chcących wziąć udział w warsztatach. Pierwsze zajęcia zaplanowano w piątek, 14 lutego.

Niezbędne dane do zapisów: imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr telefonu.
Liczba miejsc jest ograniczona - w czterech grupach uczestniczyć może łącznie 80 osób, dlatego też decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.


do góry