Strona geoportalu - moduł turystyczny


Zapraszamy na wykład pt. "Kościoły średniowiecznej Świdnicy."


W sobotę 5 maja o godzinie 14.30 zapraszamy do Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy na wykład pt. „Kościoły średniowiecznej Świdnicy”, który wygłosi świdnicki historyk, badacz historii Śląska -  Sobiesław Nowotny.
Uczestnicy spotkania będą mieli doskonałą okazję do podyskutowania o tym  dlaczego średniowieczne kościoły były przenoszone z miejsca na miejsce i dlaczego budowano je głownie przy bramach, a także ile ich było i gdzie stały. Będzie się można także dowiedzieć jakie tajemnice skrywa istniejący do dziś średniowieczny kościół św. Barbary znajdujący się w obrębie tzw. Baszty. – mówi Sylwia Osojca – Kozłowska kierownik Referatu Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Prelekcja ta, połączona z krótką prezentacją multimedialną to kolejne spotkanie w tym roku przygotowane przez Referat Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy w ramach cyklu „Świdnickie spotkania z turystyką, historią i kulturą”.

W jego ramach realizowane będą wpisujące się w „Strategię rozwoju turystyki Świdnicy na lata 2016-2026” działania z zakresu edukacji turystycznej i regionalnej, wśród których znajdą się m.in. prezentacje, wykłady i panele dyskusyjne dotyczące historii naszego miasta, turystyki, kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi, a także warsztaty.

Zapraszamy w gościnne progi Muzeum Dawnego Kupiectwa – już za tydzień w sobotę 5 maja.
do góry