Zapraszamy na spotkanie odnośnie Terytorialnego Planu Transformacji


W związku z koniecznością przygotowania na szczeblu regionalnym Terytorialnego Planu Transformacji wraz z listą projektów możliwych do sfinansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w subregionie Wałbrzyskim, Prezydent Wałbrzycha, Pan Roman Szełemej zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne przedstawicieli samorządów Aglomeracji Wałbrzyskiej, Instytucje Otoczenia Biznesu, stowarzyszenia pracodawców oraz przedsiębiorców, podmioty prywatne, organizacje społeczne i fundacje a także samych mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu w dniu 27 lipca 2020 r.,  o godz. 10.30. Podczas spotkania zostaną przedstawione dotychczasowe ustalenia związane z FST oraz zakres działań, które mogą być wspierane przez Fundusz. Celem przedsięwzięcia jest włączenie wszystkich grup interesariuszy z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej w proces tworzenia Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i projektów rozwojowych, stanowiących jego główny element.


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie swojego udziału do dnia 24 lipca 2020 r., godz. 12.00  na adres mail: m.augustyniak@um.walbrzych.pl


do góry