Zapraszamy na niedzielny spacer po parku Sikorskiego


Dobiegły końca prace związane z realizacją inwestycji pod nazwą „Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy – etap I”. Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres prac obejmował m.in.: przeprowadzenie wycinek oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów, remont oraz przebudowę ciągów pieszych i rowerowych, rozbiórkę elementów dawnego amfiteatru, wykonanie nowej instalacji oświetlenia alei parkowych, wykonanie monitoringu, montaż ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody, montaż stojaków na rowery oraz poideł, budowę górki saneczkowej oraz utworzenie wybiegu dla psów z miejscem do zabaw z urządzeniami typu: wzniesienia, tunele i przeszkody, z niskim wygrodzeniem i osłonięciem nasadzeniami krzewów. Łączny koszt zadania wyniósł około 6 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych to ok. 2,5 mln zł.

Aby zaakcentować to ważne dla naszego miasta wydarzenie, serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w symbolicznym przecięciu wstęgi w niedzielę, 14 października o  godz. 12.00. Spotykamy się przy wejściu do parku od skweru przy ul. Wałowej.

Podczas uroczystego otwarcia przeprowadzone zostaną gry i zabawy dla dzieci oraz pokaz tresury psów. 

Zapraszamy na niedzielny spacer po parku Sikorskiego. 
do góry