Strona geoportalu - moduł turystyczny


Zapraszamy na konferencję "Innowacje na rynku turystycznym. Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka."


Jesienią bieżącego roku Świdnica ponownie stanie się stolicą polskiej turystyki. Od 18 do 19 października odbędzie się konferencja turystyczna dla przedstawicieli branży turystycznej, samorządu terytorialnego oraz nauki przygotowana w oparciu o wnioski zasygnalizowane podczas zorganizowanego w roku 2016 Kongresu Turystyki Polskiej. Jej tematem wiodącym będzie innowacyjność – determinanta rozwoju regionów, rentowności biznesu i sprawności  procesów zarządczych. 

Głównymi zagadnieniami poruszanymi na konferencji będą:

1) Wyzwania innowacyjności rynku turystycznego,

2) Między wiedzą a kreatywnością: pracownicy i pracodawcy na rynku turystycznym,

3) Kadry dla turystyki jutra w oparciu o Ranking Szkół Wyższych Kształcących na kierunkach turystycznych 2017 oraz Sektorową Ramę Kwalifikacji dla turystyki,

4) W kierunku innowacyjności produktów turystycznych,
- Współpraca transgraniczna w dziedzinie turystyki,
- Znaczenie samorządów lokalnych dla rozwoju innowacyjności turystycznej oferty regionalnej,

5) Czy udział przedsiębiorstwa turystycznego w programie Krajowego Rejestru Długów i posiadanie przez nie Certyfikatu Rzetelności jest gwarancją dla turysty oraz kontrahentów, że podmiot ten nie upadnie?,

6) Aplikacje mobilne i oprogramowanie IT jako narzędzia wspomagające rozwój turystyki,

7) Podatek VAT a opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Biura podróży i inne przedsiębiorstwa turystyczne w zderzeniu z przepisami prawa.

Ponadto odbędą się warsztaty dla przedsiębiorców, pracowników, samorządowców, organizacji pozarządowych obejmujące takie zagadnienia jak:
- Techniki sprzedaży w turystyce

- Jakość i gościnność w polskiej restauracji (warsztaty dla restauratorów)

- Krajowy Rejestr Długów a JST (warsztaty dla samorządowców)

- Tworzenie produktów turystycznych (dla samorządowców i LOT)

- Aplikacje mogilne jako narzędzia wspomagające rozwój turystyki (dla przedsiębiorców)

Podczas konferencji tradycyjnie już w Świdnicy wręczone zostaną nagrody ogólnopolskiego czasopisma Forum Biznesu: Gmina Przyjazna Turystyce oraz Najlepszy Produkt Turystyczny i Usługa Turystyczna Roku 2016.

Organizatorami konferencji są: Gmina Miasto Świdnica, Dolnośląska Izba Turystyki, Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Fundacja Symbioza.

Partnerzy merytoryczni: Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Forum Biznesu

Szczegółowy program i formularz rejestracyjny dostępny będzie od 1.08.2017 na stronie www.kongresturystyki.pl .

Kontakt mailowy w sprawie współpracy i udziału z przedstawicielami organizatora:
1. Sylwia Osojca-Kozłowska: s.osojca@um.swidnica.pl
2. Jacek Piekunko: j.piekunko@um.swidnica.pl
3. Referat Turystyki UM Świdnica: turystyka@um.swidnica.pl.
do góry