Zapraszamy do Świdnicy na Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej


W ramach projektu „Turystyka - wspólna sprawa” realizowanego przez miasta Świdnica i Trutnov, 5 i 6 października odbędzie się Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej.

Będzie to okazja do dyskusji m.in. na temat wpływu aktualnej pandemii na branżę turystyczną. Poruszone zostaną tematy wspólnego dziedzictwa na polsko-czeskim pograniczu w kontekście produktów i interpretacji dziedzictwa, jak również zjawisk w nowych mediach - influence marketing czy blogosfery.

Kongres  zaplanowany jest w formie tradycyjnego spotkania. Na liście osób, które wygłoszą prelekcje i poprowadzą warsztaty merytoryczne dla uczestników są, m.in.: prof. WSB dr hab. Marek Nowacki, prof. UEW dr Piotr Zawadzki, prof. AWF dr hab. Zygmunt Kruczek, mgr Marek Ciechanowski z Dolnośląskiej Izby Turystyki, prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel.

Podczas kongresu zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu na „Najlepszy produkt i usługę turystyczną polsko – czeskiego pogranicza”.

- Odsyłam do szczegółowego programu wydarzenia. Jestem przekonany, że każdy znajdzie dla siebie coś ważnego i ciekawego. Po zakończeniu obrad merytorycznych, w pierwszym dniu, zaplanowany został networking w klubie Bolko wraz z uroczystą kolacją, koncertem oraz galą wręczenia nagród i wyróżnień – mówi Jacek Piekunko, dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Dzięki dofinansowaniu organizacji kongresu ze środków unijnych, stu uczestnikom spoza Świdnicy zapewnione zostaną bezpłatne noclegi w hotelach 3-gwiazdkowych na terenie miasta.

Szczegółowy program oraz zapisy dostępne są na stronie projektu www.turystykawspolnasprawa.pl. Wydarzenie odbędzie się w reżimie sanitarnym związanym z COVID-19.

Kongres Turystki Polsko-Czeskiej jest realizowany w ramach projektu „Turystyka Wspólna Sprawa” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014–2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska  nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001638.


do góry