A
A+
A-

Zapoznaj się z Raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica za 2021 rok


Raport o stanie Gminy Miasta Świdnica za 2021 rokNa najbliższej sesji Rady Miejskiej Świdnicy, którą zaplanowano na 24 czerwca br. prezentowany będzie Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica za 2021 rok. W tym dniu odbędzie się również debata nad zapisami raportu. Zachęcamy mieszkańców Świdnicy do zapoznania się z tym dokumentem i do udziału w dyskusji.

Informacje zawarte w raporcie odnoszą się do wszystkich dziedzin życia w naszym mieście. Mówią o stanie finansów, oświaty, pomocy społecznej. W dokumencie tym pokazujemy najważniejsze miejskie inwestycje, przedstawiamy główne aspekty w sferze mieszkalnictwa, edukacji, promocji, realizowanych strategii, programów i polityk.

- Raport o Stanie Gminy Miasto Świdnica za 2021 rok przygotowany został w nowej, zdecydowanie prostszej do przyswojenia formule. Mieszkańcy znajdą w nim opisy najważniejszych działań podjętych w 2021 roku skondensowane w formie broszury. Jestem przekonana, że nowa formuła przypadnie do gustu świdniczanom i da obraz tego, co przez ostatni rok zrobiono w Świdnicy. Zachęcam do zapoznania się z nim i wyrażenia swojej opinii – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy

Raport dostępny jest do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy oraz w formie papierowej w 5 punktach w: Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej, Informacji Turystycznej w Rynku, Szkole Podstawowej nr 1 – wejście główne oraz Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Jodłowej – wejście główne oraz w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Biurze Obsługi Kancelaryjnej. Bezpłatne egzemplarze są dostępne dla wszystkich chętnych w godzinach otwarcia placówek.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy.


do góry