Zajęcia szkoleniowo – warsztatowe dla świdnickich seniorów


Z myślą o seniorach, czyli osobach w wieku 60 plus, miasto Świdnica organizuje bezpłatne zajęcia szkoleniowo - warsztatowe. Czwarty już cykl spotkań odbędzie się w okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku. Tym razem świdniczanie mają do wyboru następujące zajęcia:

  • taniec użytkowy (towarzyski)
  • warsztaty wokalne
  • wykłady "Senior w społeczeństwie"

Odbywać się będą one w czterech grupach, w następujących lokalizacjach w Świdnicy:

· Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30

· I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30

· Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33

· Sala przy Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy, ul. Rolnicza 9

Zapisy do poszczególnych grup już od piątku, 14 grudnia prowadzić będzie Regionalna Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy. Dane niezbędne do zapisów to: imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL oraz numer telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona - w zajęciach uczestniczyć może łącznie 80 osób, decyduje więc kolejność zgłoszeń.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 
do góry