A
A+
A-

XLII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy


Sesja RM w ŚwidnicyW piątek, 24 czerwca o godz. 11.00 rozpocznie się XLII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Głównym punktem obrad będzie rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2021 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium. Poprzedzone to będzie debatą nad raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica i głosowaniem nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie: utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Seniora na Osiedlu Młodych” i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; nadania tytułu „Zasłużonego dla Miasta Świdnicy” dla Violetty Sobczak; podziału Gminy Miasto Świdnica na sektory odbierania odpadów komunalnych; wyrażenia zgody na wzniesienia pomnika loga Polski Walczącej na Rondzie im. Powstańców Warszawy 1944 roku przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji „Road Runners MC” w Świdnicy.

Ponadto, o godz. 14.00 najlepsi świdniccy absolwenci kończący naukę w szkołach podstawowych odbiorą z rąk Prezydent Miasta Świdnicy – nagrody oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy z tytułem Primus Inter Pares.   

Wykaz projektów uchwał na XLII sesję RM


do góry