Wznowienie pracy instytucji kultury


Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza czytelników od wtorku, 5 maja. Otwarcie biblioteki obejmie zakres wypożyczeń i zwrotów zbiorów bibliotecznych, bez wolnego dostępu do księgozbioru. Nie będą organizowane spotkania, warsztaty, nie będzie możliwości korzystania na miejscu z czytelni, komputerów i punktu kserowania.

W budynku głównym przy ul. Franciszkańskiej 18 będzie mogło przebywać równocześnie 20 osób, a w każdym dziale/filii do 2 osób (z wyłączeniem pracowników biblioteki). Przy stanowisku obsługi może być tylko jeden czytelnik. Pozostali powinni zachować między sobą odległość co najmniej 2 metrów.

Zbiory biblioteczne oddawane będą bibliotekarzom w wyznaczonym punkcie zwrotu w celu poddania ich kwarantannie. Dla czytelników na zwroty biblioteczne uruchomiony zostaje trezor.

Godziny otwarcia biblioteki:

  • siedziba główna, ul. Franciszkańska 18:

- poniedziałek w godz.11.00 - 17.00

- wtorek – piątek w godz. 9.00 - 17.00

  • filie nr 1 ul. Wrocławska 44, nr 2 ul. Ofiar Oświęcimskich 30 (SP 2) i nr 5 ul. Kraszowicka 55:

poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 16.00  (uwaga: filia nr 5 rozpocznie pracę od 7 maja)

  • filia nr 3, ul. Leśna 27-29: nieczynna

W soboty wszystkie placówki są nieczynne.

Muzeum Dawnego Kupiectwa planuje otworzyć swoje ekspozycje dla zwiedzających 5 maja. Będzie działać w godz.10.00 - 17.00. Na pół godziny przed zamknięciem bilety nie będą sprzedawane i nowi zwiedzający nie będą przyjmowani. Przewidziane jest zwiedzanie tylko przez turystów indywidualnych, zwiedzanie przez grupy jest wstrzymane do odwołania. Turyści będą się poruszać po muzeum w odstępach co najmniej 2 metrów i w maseczkach. Przed wejściem na sale ekspozycyjne będą zobowiązani do odkażenia rąk na wyznaczonym w tym celu stoisku. Na salach ekspozycyjnych przebywać będzie mogło równocześnie do 10 zwiedzających.

Świdnicki Ośrodek Kultury planuje uruchomić dostęp do Galerii Fotografii 12 maja. Zwiedzanie możliwe będzie pojedynczo i z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, czyli w maseczkach i po użyciu płynu dezynfekującego. Galeria będzie otwarta w godzinach 12.00 – 16.00, od wtorku do soboty.


do góry